fbpx
Date: Saturday, November 05, 2016 10:00 am

 

Conferin?a “Brexit: Între provoc?ri ?i oportunit??i pentru România”

va aborda tema impactului Brexit asupra României ?i a rela?iilor sa le bilaterale cu Marea Britanie. În baza unei analize riguroase a scenariilor posibile, conferin?a î?i propune s? identifice ?i s? recomande principalele c?i de ac?iune în ceea ce prive?te pozi?ionarea României, atât din punct de vedere economic în rela?iile bilaterale cu Marea Britanie, cât ?i la nivelul Uniunii Europene în ceea ce prive?te negocierile de ie?ire a Marii Britanii din UE. În acest sens, Brexit poate deveni o oportunitate pentru ca România s? devin? un juc?tor regional important în aceste negocieri. Nu în ultimul rând, având în vedere num?rul mare al cet??enilor români cu re?edin?a sau domiciliul în Marea Britanie, protec?ia statutului acestora în ceea ce prive?te dreptul la munc? ?i liber? circula?ie este foarte important?.

 

Evenimentul este g?zduit de Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii ?i Irlandei de Nord.

 

 

Conferința “Brexit: Între provocări și oportunități pentru România”

/34
Views