fbpx

Elisa_1 created a new topic ' Pașaport cu domiciliu in Anglia' in the forum. 1 year ago

Buna,

Sunt programată sa-mi fac pașaport cu domiciliul in Anglia in câteva luni, ma uitasem la documentele necesare. Îmi poate cineva explica punctul B, poate dacă deja ați făcut pașaportul aici in Anglia. 
Trebuie toate documentele de adus la punctul B sau doar unul din ele? Ca nu înțeleg. Și de unde găsiți un traducător autorizat? Nu primesc documentele fără traducere autorizată?
“Documente necesare cu precizarea ca este suficient să prezentați un singur document dintre cele care urmează:a) Documente necesare pentru stabilirea domiciliului în Marea Britanie și care NU necesita traducere:- paşaport britanic valabil, în original- codul electronic de verificare (share cod) pentru posesorii de drept de ședere settle și/sau presettle- colantul/ștampila aplicată în pașaport care atestă dreptul de ședere, în original (indefinitive leave to remain)- vize de muncă de lungă ședere, în original- certificatul de cetățenie/naturalizare, în original- documentul/ cardul care conține numărul național de asigurare (NINo), în original b) Documente necesare care pentru stabilirea domiciliului în Marea Britanie și care necesita traducere autorizată în limba română: - contract de muncă aflat în executare sau scrisoare de la angajator cu dată recentă însoțită de dovada plății contribuțiilor către autoritățile fiscale, în original- pentru liber profesioniști (self-employed), dovada plății contribuțiilor, în original și traducere autorizată în limba română- scrisoare/ certificat / adeverința de școlarizare pentru anul curent sau care face referire la perioada de școlarizare, în original și traducere autorizată în limba română- factura pentru impozitul local corespunzător anului curent (ex: council tax), în original și traducere autorizată în limba română- formularul P60 (eliberat în anul anterior), în original și traducere autorizată în limba română- formularul P45 (eliberat în anul curent sau cel mult anul anterior), în original și traducere autorizată în limba română- contract de închiriere valabil, încheiat pe o perioadă de cel puțin 1 an însoțit de dovada achitării chiriei, și traducere autorizată în limba română”

 

Read More...