fbpx

Date: Saturday, March 10, 2018 4:00 pm
Categories: Evenimente diverse*

 

Român în Marea Britanie?

Te gânde?ti s? î?i deschizi o afacere în România, dar nu ?tii de unde s? începi?
Noi î?i oferim ocazia de a?i pune în practic? ideea într-un domeniu non-agricol, cu sprijinul fondurilor europene, nerambursabile. 

 LONDRA, Institutul Cultural Român, SÂMB?T?, 10 MARTIE 2018 | 16:00 PM – 19:00 PM

Evenimentul de la LONDRA are ca scop informarea participan?ilor cu privire la activit??ile proiectului Start Up 4 Diaspora. Ve?i primi informa?ii despre criteriile de selec?ie a grupului ?int? în vederea acces?rii programului online de formare antreprenorial? precum ?i despre condi?iile necesare pentru a beneficia de finan?are în cadrul proiectului.

De ce s? devii parte a acestui proiect?
Pentru c? po?i ob?ine:

? acces la un program online de formare antreprenorial? realizat într-un mod interactiv;
? acces la o finan?are nerambursabil? de maximum 40.000 de euro;
? acces la o re?ea de mentori care vor oferi sprijin viitorilor antreprenori;
? acces la un set de instrumente utile pentru antreprenori dup? finalizarea proiectului.

Împreun? vom discuta despre cum po?i beneficia de avantajele acestui proiect ?i î?i vom r?spunde la întreb?ri.

 

Dac? ?i-am stârnit interesul, te a?tept?m la LONDRA la Institutul Cultural Român ?i te rug?m s? te înregistrezi, GRATUIT, la evenimentul de informare din 10 MARTIE. Num?rul locurilor la conferin?? este limitat.

 

 Proiectul Start Up 4 Diaspora este implementat de Asocia?ia Centrul de Dezvoltare SMART în parteneriat cu Patronatul Jude?ean Al Femeilor De Afaceri Din Întreprinderile Mici ?i Mijlocii Suceava ?i Liga Studen?ilor Români din Str?in?tate.


Start Up 4 Diaspora este finan?at prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 3: Locuri de munc? pentru toti, Obiectivul specific 3.7: Cre?terea ocup?rii prin sus?inerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urban?.

Pentru informa?ii detaliate vizita?i http://startup4diaspora.ro/sau contacta?i-ne la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anunturi promovate