fbpx

Date: Saturday, February 24, 2024 11:00 am - 1:00 pm
Duration: 2 Hours

Institutul Cultural Român de la Londra ?i Ambasada României la Londra, al?turi de Ambasada Republicii Moldova la Londra organizeaz?, pe 24 februarie 2024, un eveniment creativ pentru copii, care marcheaz? tradi?ia M?r?i?orului.

Astfel, copiii sunt a?tepta?i la Institutul Cultural Român din Londra (1 Belgrave Square), în intervalul orar 11:00-13:00, la un atelier de confec?ionat m?r?i?oare, pentru a descoperi taina împletirii celor dou? fire de m?tase. Ei vor fi îndruma?i ?i coordona?i de Anda Vahnovan, Alice N?stase-Buciuta, Lelia Cioriia ?i Ana Stanca, profesoare în cadrul programului LCCR - Limb?, cultur? ?i civiliza?ie româneasc?, prezent de anul acesta în ?colile britanice din Londra ?i coordonat de Institutul Limbii Române.

Atelierul de crea?ie a m?r?i?oarelor, destinat copiilor din România ?i din Republica Moldova stabili?i în Marea Britanie, este organizat cu scopul de a transmite genera?iilor viitoare una dintre cele mai importante tradi?ii române?ti asociate cu s?rb?torirea zilei de 1 Martie, obiceiul fiind inclus ?n anul 2017 pe lista UNESCO a elementelor patrimoniului cultural, ca simbol al rena?terii naturii.

Foarte apreciat? de români, tradi?ia M?r?i?orului este specific? spa?iului cultural sud-est european ?i poate fi reg?sit? ?n Republica Moldova, Bulgaria ?i Macedonia de Nord. Obiceiul f?uririi ?i oferirii M?r?i?orului este legat de începerea noului an, care, atât la geto-daci, cât ?i la romani, se celebra prim?vara, odat? cu rena?terea naturii dup? anotimpul de iarn?. M?r?i?orul, considerat un talisman menit s? poarte noroc, era oferit de anul nou împreun? cu ur?rile de bun?stare pentru un nou început al vie?ii.

Anunturi promovate