fbpx
Date: Friday, February 14, 2020 6:30 pm - 7:30 pm
Duration: 1 Hour

Ambasada României la Londra ?i Institutul Cultural Român v? invit? s? descoperi?i via?a ?i cariera lui Mihnea Constantinescu (1961 – 2018), una dintre cele mai importante personalit??i ale României post-comuniste.

Func?ionar public de nivel înalt ?i diplomat, acesta a jucat un rol foarte important în consolidarea rela?iilor strategice cu Statele Unite ?i Uniunea European?, direc?ie fundamental? a politicii externe a României.

Evenimentul are loc cu ocazia public?rii recente în limba român? a c?r?ii „Mihnea Constantinescu – Omul care a schimbat România f?r? ca noi s? ?tim” (Curtea Veche, 2019).

Volumul biografic urm?re?te în detaliu via?a ?i reu?itele profesionale ale acestui mandarin al statului român. Autorului c?r?ii, jurnalistul Iulian Com?nescu, i se vor al?tura personalit??i publice care l-au cunoscut îndeaproape pe Mihnea Constantinescu: ES Dan Mihalache, Andrew Popper, Alexandra G?tej ?i Drago? Bucurenci, pentru o discu?ie care va oferi detalii captivante despre coridoarele puterii în România ultimelor dou? decenii.

Seara se va încheia cu recitalul pianistei M?d?lina Rusu, care va include unele dintre compozi?iile îndr?gite de Mihnea Constaninescu: Sarabanda lui Handel, Momente muzicale Op.16 de Rachmaninov ?i Libertango de Piazolla.

Când: vineri 14 februarie 2020, 18.30
Unde: Romanian Cultural Institute, 1 Belgrave Square, SW1X 8PH
Evenimentul se va desf??ura în limba englez?.
Intrarea este liber?! V? rug?m s? confirma?i prezen?a la Eventbrite.

In Memoriam Mihnea Constantinescu @ICR Londra

/50
Views

Anunturi promovate