fbpx

Date: Tuesday, April 23, 2024 7:00 pm - 8:00 pm
Duration: 1 Hour

ICR Londra ?i Ambasada României la Londra organizeaz? mar?i, 23 aprilie 2024, de la ora 19:00, la sediul reprezentan?ei, un eveniment care celebreaz? via?a ?i opera uneia dintre cele mai fascinante personalit??i ale literaturii române, Nina Cassian (1924-2024), la împlinirea a 100 de ani de la na?terea acesteia ?i la zece ani de la trecerea sa în nefiin??.

Pe scena din Belgrave Square va fi difuzat, ?n premier? la Londra, filmul documentar de lungmetraj „Distan?a dintre mine ?i mine”, realizat ?i produs de Mona Nicoar?, Ada Solomon ?i Dana Bunescu, urmat de o conversa?ie între Carmen Firan, autoarea volumului Dialogul vântului cu marea. Nina Cassian în conversa?ie cu Carmen Firan (2014), ?i Alice N?stase-Buciuta, autoare a antologiei de poezie Nina Cassian – O mie de poeme (2020) ?i editoare a ultimei versiuni a jurnalului Ninei Cassian, Memoria ca zestre (2010). Cele dou? scriitoare, ambele colaboratoare apropiate ale Ninei Cassian, vor pune în lumin? dimensiunea universal? a poeziei acesteia eviden?iind ?i fa?ete mai pu?in cunoscute ale personalit??ii artistice a acesteia, precum: latura feminist? a poeziei, prozei ?i publicisticii sale, recunoa?terea primit? la nivel interna?ional pentru crea?iile în limba englez?, interferen?ele politice ale epocilor în construc?ia (?i deconstruc?ia) destinului artistic ?i uman al Ninei Cassian, dimensiunile artistice neliterare cultivate sau negate de-a lungul anilor, precum compozi?ia muzical?, dansul, pictura, grafica sau tumultul emo?ional tr?it ?i amplificat în via?a personal? a Ninei Cassian versus disciplina crea?iei ?i asumarea unui destin creativ ascendent.

Nina Cassian, n?scut? pe 27 noiembrie 1924, la Gala?i, a avut o prodigioas? carier? literar? materializat? în peste 50 de volume de poezie sau proz?, originale sau antologii, în limba român? ?i în limba englez?. ?i-a petrecut ultimii aproape treizeci de ani de via?? la New York, într-o plecare din ?ar? pe care nu ?i-a dorit-o, dar c?reia a trebuit s? i se adapteze, iar eforturile sale de a scrie direct în englez? ?i de a oferi traduceri relevante multora dintre crea?iile sale literare scrise anterior au dus la apari?ia câtorva volume de poezie în limba englez? primite extrem de bine de critica literar? interna?ional?. Între acestea, Lady of Miracles (Berkeley, 1988) Call Yourself Alive (London, 1988), Life Sentence (New York-London, 1990) Cheerleader for a Funeral (London-Boston, 1992), Take My Word for It (New York, 1997) sau Continuum (New York, 2009).

Edward Hirsch, decanul Academiei Poe?ilor Americani ?i pre?edintele Fundatiei J.S. Guggenheim considera c?: „Nina Cassian a fost o artist? sublim?, ca Sappho, poet? a adâncimilor pasionate ?i a marilor în?l?imi.”

„Distan?a dintre mine ?i mine” este un documentar de lungmetraj care are ca tem? via?a ?i opera Ninei Cassian ?i este regizat de Mona Nicoar?, dup? o idee de Ada Solomon. 88 de ani de via??, comprima?i în 90 de minute de film documentar. Via?a Ninei Cassian (1924-2014) a fost o lupt? pe via?? ?i pe moarte între estetic? ?i etic?. Prin cruntele realit??i ale fascismului, comunismului ?i exilului în capitalism, cea mai fascinant? femeie din literatura român? ?i-a p?strat libertatea interioar? ?i credin?a copil?reasc? într-un basm utopic. Documentarul „Distan?a dintre mine ?i mine” a avut premiera în toamna anului 2018 la Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest, unde a fost recompensat cu premiul publicului la sec?iunea „Avanpremiere române?ti ale toamnei”. Premiera interna?ional? a avut loc în ianuarie 2019, la cea de-a 30-a edi?ie a Trieste Film Festival. La Gala Premiilor Gopo din iunie 2020, a fost distins cu Premiul pentru „Cel mai bun film documentar”. Cu aceasta ocazie, filmul va fi prezentat în premier? la Londra.

Carmen Firan este poet?, prozatoare, jurnalist?, autoare de piese de teatru ?i scenarii de film. În 2000 s-a stabilit la New York ?i este membr? a Uniunii Scriitorilor din România, a Societ??ii Poe?ilor Americani ?i a PEN American Center din New York. Între 1997 ?i 2002 a fost director de programe la Institutul Cultural Român din New York. În 2002 a primit Premiul pentru poezie al revistei The New York Review of Books. Este coeditor al antologiei de poezie american? contemporan? Locul nim?nui ?i al antologiei de poezie român? modern? ?i contemporan? N?scut în Utopia (2006), precum ?i al antologiei Str?in acas?. Poezie contemporan? american? cu accent (2008). Opera sa apare în traducere în reviste, antologii sau în volum în Fran?a, Anglia, Irlanda, Polonia, Israel, Canada, Germania, Suedia. Dintre volumele publicate în România men?ion?m: poezie – Iluzii pe cont propriu (1981), Paradis pentru ziua de luni (1983), Candori pedepsite (2000), Cuceriri disperate (2004), Femeia de nisip (2018); proz? – Tot mai aproape (roman, 1991), Farsa (2002), Caloriferistul ?i nevasta hermeneutului (2005), Detectorul de emo?ii (2011), Unde începe cerul (2013), Umbra pierdut? (2018). Alte volume: Dreptul la fericire (antologie de proz?, 2014), Dialogul vântului cu marea. Conversa?ii cu Nina Cassian (2014), Judecata. Adrian Sângeorzan vs. Carmen Firan, cu un Verdict de Andrei Codrescu (2015), Timp în doi (2015). Ca dramaturg, a debutat în 1981 cu piesa Polen pe insul? (Teatrul Na?ional Craiova, stagiunile 1981-1984). Este autoarea mai multor piese de teatru, între care Vân?toare imaginar? ?i Vis în acvariu, jucate la Teatrul Radiofonic, Lumina din pod (Teatrul Na?ional Craiova, stagiunile 2009-2011) ?i Cum s? te despar?i într-o zi perfect?.

Alice N?stase Buciuta este jurnalist?, scriitoare ?i fondatoarea editurii C?r?ile Tango, c?reia Nina Cassian i-a încredin?at reeditarea jurnalului s?u, Memoria ca zestre, în edi?ie revizuit? (2010), ?i a c?rei invita?ie a acceptat-o pentru ultimele mari întâlniri cu publicul românesc pe care le-a avut la Bucure?ti. De asemenea, este editoarea volumului Dialogul vântului cu marea, Nina Cassian în dialog cu Carmen Firan (2014) ?i realizatoarea celei mai cuprinz?toare antologii de poezie a Ninei Cassian, O mie de poeme (2020). Este licen?iat? în filologie ?i psihosociologie, de?ine un master în comunicare ?i un doctorat în ?tiin?e politice. Ca cercet?toare independent?, a participat la numeroase conferin?e literare cu prezent?ri dedicate Ninei Cassian ?i a publicat în reviste interna?ionale acreditate articole precum Forms of Exile in the Poetic Work of Nina Cassian - Between a Pregnant Yesterday and an Aborted Tomorrow (2020), Opera Ninei Cassian - repere dintr-o arheologie poetic? la persoana I / Nina Cassian’s Writings – Milestones from a First-Person Poetic Archeology (2021), Dictatorship as a Plague in Nina Cassian’s Poetry (2021).

Anunturi promovate