fbpx
Date: Wednesday, January 15, 2020 6:30 pm - 9:00 pm
Duration: 2 Hours 30 Minutes

Institutul Cultural Român din Londra marcheaz? Ziua Culturii Na?ionale a României cu un eveniment special care s?rb?tore?te vibranta comunitate artistic? româneasc? din Marea Britanie.

Vino s? întâlne?ti arti?tii prezen?i în programul „Doisprezece luni, Doisprezece Creatori” al ICR Londra, descoper? pove?tile fascinante ale multor creatori români din Marea Britanie, printr-o discu?ie moderat? de radiodifuzorul premiat Tessa Dunlop ?i r?sf???-te în s?rb?toarea cromatic? a „The need for belonging?”, expozi?ie de Anca ?tef?nescu.

Arti?tii români au g?sit adesea în Marea Britanie o cas? primitoare ?i mediul înconjur?tor în care activitatea lor a înflorit, forjat? în scena cultural? britanic? extrem de competitiv?. De-a lungul anului 2019, Institutul Cultural Român din Londra a s?rb?torit arti?ti împlini?i care tr?iesc ?i lucreaz? în Marea Britanie, recunoscu?i pentru originalitatea lor ?i pentru m?iestria rafinat? a me?te?ugului lor.

Pe 15 ianuarie, Ziua Na?ional? a Culturii din România, întâlnim arti?tii, scriitorii ?i profesioni?tii din seria „Doisprezece luni, Doisprezece Creatori”: pictorul Mircea Teleag?, designerul Gabriela Popa, curatorul ?i poetul Simona Nastac, actri?a Olivia Negrean, muzicianul Bogdan V?c?rescu , arhitectul Doina Petrescu, fotograful Paul Arion, violonista Maria Gîlicel, arhitec?ii Anca Mihalache ?i Anastasia Stan, traducatoarea Gabi Reigh, pianista Anda Anastasescu ?i realizatorul Lauren?iu Calciu.

CÂND? Miercuri, 15 ianuarie 2020 (u?ile se deschid la ora 18:30). Conferin?? la ora 19:15 | Expozi?ie, vizit? ?i recep?ie între orele 20:15 ?i 21:00.
UNDE? Institutul Cultural Român din Londra, 1 Belgrave Square, London, SW1X 8PH

Intrarea este liber?! Este necesar? înregistrarea prealabil? pe Eventbrite!

Anunturi promovate