fbpx

× Romani in UK

Termeni uzuali in limba engleza: ce înseamnă și cum îi folosim corect?

17 Jan 2021 04:21 - 18 Jan 2021 00:29 #171350 by NewsDesk
aduse de pe facebook din discutii  :  


⁉️Termeni uzuali in limba engleza: ce înseamnă și cum îi folosim corect?➡️ Termeni legați de muncă, sistemul de taxe și alte noțiuni relevante


❗Anul financiar în Marea Britanie se derulează între 6 aprilie si 5 aprilie anul următor (spre deosebire de România unde este de la 1 ianuarie până la 31 decembrie)

❗NINo/National Insurance Number ▶️ număr de asigurare națională, echivalent al CNP/Codului Numeric
 Personal
▶️ număr unic ce se alocă celor ce lucrează, plătesc taxe sau accesează ajutoare sociale în UK
  ⚠️îl veți regăsi sub forma ➡️ AA 11 22 33 B

❗UTR/Unique Taxpayer Reference ➡️ cod fiscal din 10 cifre acordat celor ce se înregistrează ca persoană fizică autorizată (self employed) sau care au înregistrat venituri din dividende (cotă parte din profit cuvenită asociaților unei firme), din chirii, dobânzi, etc.
❗Payslip ➡️ fluturaș de salariu

❗P45 ➡️ fișă fiscală ce se emite atunci când contractul de muncă încetează în timpul anului financiar document ce arată cât am câștigat la respectivul loc de muncă și totalul taxelor plătite
➡️ vă poate fi solicitată o copie dacă începeți alt contract de muncă în același an financiar

❗P60 ➡️ fișă fiscală ce se emite la sfârșitul anului financiar (5 aprilie)

❗Job ➡️ loc de muncă, sarcină de serviciu, responsabilitate de muncă 

❗Job description ➡️ fișa postului, document ce detaliază descrierea responsabilităților pentru un anumit post, descrierea sarcinilor de serviciu

❗Employment ➡️ angajare, muncă, loc de muncă

❗Employment contract/Employment agreement/Terms of employment/Terms and conditions of employment ➡️ contract de muncă, termeni și condiții ale angajării, document ce stipulează drepturile și obligațiile la locul de munca

❗Employee ➡️ angajat, angajat cu contract de muncă prin care angajatorul ne reține taxe și le virează la bugetul de stat, plătește concediile de odihnă, ne asigură uniforma și echipamentul de lucru, decontează cheltuielile legate de muncă (transport, telefon, etc)

❗Zero-hours contract ➡️ contract de muncă fără normă garantată, o formă de contract unde lucrați numai atunci când angajatorul are nevoie de serviciile dvs și nu vi garantează un număr minim de ore de lucru

❗Zero-hours worker ➡️ un tip de angajare pe baza Zero-hours contract; plata se calculează per ore lucrate; vi se plătesc drepturile salariale (concedii, asigurări, echipament de lucru, etc) și vi se rețin taxe ce se virează la bugetul de stat, la fel ca unui angajat cu contract de muncă normal

❗Annual leave ➡️ concediu de odihnă

❗Sick leave ➡️ concediu medical

❗Bank holiday ➡️ sărbători legale; de obicei, acestea sunt zile libere pentru angajați, în funcție de domeniul în care lucrează; atunci când este necesar să lucrăm, aceste zile sunt plătite suplimentar

❗DWP/Department for Work and Pensions ➡️ Departamentul de Muncă și Pensii, echivalentul Oficiului sau Agenției Forțelor de Muncă; 

❗Job Centre ➡️ agenția de stat ce se ocupă de forța de muncă, aplicațiile de șomaj, mentorat pentru șomeri, cursuri de reconversie profesională, alocarea numerelor de asigurare națională

❗Self Employed ➡️ Persoana Fizică Autorizată, ne declarăm veniturile și cheltuielile deductibile în fiecare an financiar, plătim impozit pe profitul realizat, NU ne sunt plătite concediile de odihnă sau cele medicale de către companie, NU beneficiem de asigurările companiei contractante, lucrăm pe baza unui contract de prestări de servicii si suntem plătiți în funcție de lucrare și NU de timp (știm că, în practică, mulți subcontractanți self-employed sunt plătiți la oră, ceea ce NU este legal; în cazul în care lucrați astfel, puteți discuta cu un consultant să solicitați o confirmare a drepturilor dvs)

❗Invoice ➡️ factură

❗Receipt ➡️ chitanță , confirmare de plată , confirmare de servicii livrate sau achitate

❗CIS/Construction Industry Scheme ➡️ schemă de impozitare specifică domeniului construcțiilor prin care se rețin taxe subcontractorilor self-employed de către contractor; este o exceptie de la regulă căci nu se rețin taxe în alte domenii de activitate celor ce sunt self-employed;
➡️ CIS poate fi 30% pentru cei ce încă nu au aderat la schemă înainte de a începe munca sau 20% pentru cei înscriși la CIS.

❗HMRC/HM Revenue & Customs ➡️ administrația fiscală ce gestionează sistemul de taxe și impozite din UK (de ex: impozitul pe profit, TVA-ul, taxele vamale, etc)

❗Tax return/Self Assessment ➡️ declarație de venit pe propria răspundere ce trebuie depusă anual, după încheierea anului financiar, de orice persoană care a înregistrat venituri din activități independente (self employed), dividende, chirii, dobânzi, sau orice altă activitate în afară de angajare; dacă ați lucrat doar ca angajat, nu trebuie să depuneți această declarație;
⚠️Termenul limită este 31 ianuarie!

❗Gateway ID ➡️ număr unic de identificare pentru contul online de taxe
❗Password ➡️ parola.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

28 Jan 2021 11:55 #171357 by NewsDesk
Aduse de pe facebook din discutii de pe grupul nostru

***GLOSAR TERMINOLOGII ***


Înțelesul acestor termeni nu se va modifica în timp!

**********
⁉️Termeni uzuali in limba engleza: ce înseamnă și cum îi folosim corect?
- PARTEA 2
Termeni uzuali in limba engleza: ce înseamnă și cum îi folosim corect? Partea 2
ASTĂZI : termeni legați de accesul la serviciile medicale
- NHS/National Health System ▶️ sistemul medical de stat din UK
- NHS number ▶️ număr de asigurare medicală cu care suntem identificați în sistemul de stat NHS;
- - este diferit de NINO- -
- GP/General Practitioner ▶️ medic de familie
- GP Practice ▶️ dispensar medical
- Walk-In Centre ▶️ centru medical sau clinică diferită de dispensarul unde sunteți înregistrați la medicul de familie și care oferă consultații fără programare sau cu programare pentru anumite specializări
- A&E/Accident & Emergency department ▶️ secția de urgențe a unui spital
- Nurse ▶️asistent(ă) medical(ă)
- Midwife ▶️ moașă; asistă gravidele înainte, în timpul și după naștere;
- Patient ▶️ pacient;
- Service User ▶️ pacient; persoană ce accesează un serviciu;
- Referral ▶️trimitere medicală către serviciu de specialitate, tratament sau analize;
- Smear Test ▶️ testul Papanicolau; este efectuat gratuit prin NHS; veți primi o scrisoare de notificare atunci când este timpul să faceți un nou test.
- Fit Note/Sick Note/Doctor’s Note ▶️ scrisoare medicală (scutire) ce confirmă zilele de concediu medical si minime indicații despre afecțiunile pacientului; acest document poate fi prezentat la locul de muncă, la școală sau în orice circumstanțe în care ni se solicită justificare pentru o absență
- Occupational Health ▶️ medicina muncii
- Health Check ▶️ control medical de rutină sau ca urmare a completării unui tratament; de obicei, este efectuat prin medicul de familie au asistenții medicali de la dispensarul/clinica de care aparținem
- Admission ▶️ internare
- Hospital Discharge ▶️ externare
- Ambulance ▶️ salvare, ambulanță
- Health Visitor ▶️ asistent(ă) medical(ă) ce efectuează vizite acasă pentru pacienți, în special pentru familiile cu copii de vărste foarte mici și nou născuți
- ICU/Intensive Care Unit ▶️ secția de terapie intensivă
- IV/Intravenous ▶️ intravenos; uneori este folosit ca echivalent pentru perfuzie (drip)
- Outpatient ▶️ pacienți cu tratament ambulatoriu, care nu sunt internați, dar primesc tratament
- Scan ▶️ ecografie
- CT scan ▶️ computer-tomografie
- MRI Scan ▶️ RMN
- Prescritption ▶️ rețetă
- Sick leave ▶️ concediu medical
- Sick Pay ▶️ indemnizația pentru concediul medical; verificați cu atenție contractul de muncă deoarece aceste plăți pot diferi foarte mult de la caz la caz; în general și în funcție de contractul dvs. de muncă, primele zile de absență nu necesită motivare scrisă (scutire) de la medic; pentru absențe mai lungi, se solicită motivare (sick note).
- SSP/Statutory Sick Pay ▶️ plata salarială pentru zilele de concediu medical/absențe pe motive medicale
Această plată în cuantum de £95,85 pe săptămână, plătibilă din ziua a 4-a de absență și ce poate fi plătită până la 28 de săptămâni.
Această sumă poate fi mai mare dacă angajatorul dorește să plătească mai mult decât cota minimă prevazută de lege, dar doar dacă este stipulat în contractul de muncă sau angajatorul anunță o plată mai mare prin amendamente la contractul de muncă.


⚠️ Mai multe informații găsiți pe site-ul ACAS:???
https://www.acas.org.uk/checking-sick-pay/statutory-sick-pay-ssp
⚠️ Notă: Acestea sunt informații generale și nu reprezintă consultanță pentru cazuri particulare. Scopul este familiarizarea cu termeni in limba engleză, folosiți în Marea Britanie. Verificați întotdeauna condițiile de angajare și discutați cu un consultant acreditat dacă aveți nelămuriri.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

30 Jan 2021 19:02 - 30 Jan 2021 19:04 #171359 by NewsDesk
Aduse de pe facebook din discutii de pe grupul nostru
 

➡️ termeni legați de munca, aplicarea pentru un loc de muncă, nivelul de salarizare și termeni din contractul de muncă
- CANDIDATE /APPLICANT ▶️persoana care aplică pentru un loc de muncă.
- JOB APPLICATION▶️ aplicația pentru un loc de muncă.
- COVER LETTER▶️ scrisoare de intenție.
- BACKGROUND CHECK ▶️ procesul de verificare în cazul unui nou angajat pentru a confirma că are calificari reale și potrivite postului dar și că îndeplinește condițiile ce țin de securitate, cazier și recomandări profesionale.
- SALARY/WAGE (S) ▶️ salariul brut; remunerație; acesta poate reprezenta plata pe oră, săptămană, lună sau an.
- SALARY BENEFIT ▶️ beneficiu oferit de angajator, în plus față de salariul de încadrare; acesta poate fi: asigurare medicală privată, zile libere plătite, pensie suplimentară, etc.
- SALARY DEDUCTIONS ▶️sumele reținute de către angajator pentru taxe și impozite, dar și pentru alte obligații, cum ar fi returnarea unui împrumut.
- NINO CONTRIBUTIONS ▶️ contribuțiile către sistemul de asigurare de stat; un impozit cu stopaj la sursă pe care angajatorul îl virează la bugetul de stat.
- TAX /INCOME TAX ▶️ impozitul pe venit; de asemenea, cu stopaj la sursă (se reține de către angajator din salariul brut pentru a fi apoi virat la stat); procentul de plată diferă în funcție de cât câștigați.
- PERSONAL ALLOWANCE ▶️ sumă minimă neimpozabilă; atunci când câștigați mai puțin decât acest plafon, nu plătiți impozit pe venit, dar plătiți taxe pentru contribuțiile NI; dacă câștigați mai mult decât suma minimă neimpozabilă, veți plăti impozit pe venit pe diferența ce depășește acest plafon; această sumă se poate schimba la începutul anului financiar (6 aprilie) și are un nivel unic la nivel național (nu este stabilit de angajator, de exemplu).
- FULL -TIME EMPLOYEE
▶️ angajat cu normă întreagă.
- PART -TIME EMPLOYEE ▶️ angajat cu normă parțială ce lucrează fie un număr redus de ore în fiecare zi, fie un număr redus de zile pe săptămână.
- NAȚIONAL MINIMUM WAGE ▶️ salariul minim pe economie brut, plătibil angajaților cu vârsta mai mică de 25 de ani; acesta diferă în funcție de vârsta angajatului, este ajustat anual, la începutul anului financiar;
❗Este ilegal ca un angajator să plătească angajații sub acest nivel minim de salarizare.
- NAȚIONAL LIVING WAGE ▶️ salariul minim pe economie brut, plătibil angajaților cu vârsta mai mare de 25 de ani; un nivel salarizare mai mare decât salariul minim pe economie;
- SKILLS ▶️aptitudini profesionale;
- QUALIFICATIONS ▶️ calificările profesionale;
- TRANSFERABILE SKILLS ▶️ acele aptitudini dobândite la un loc de muncă ce ne sunt utile și pentru alt rol sau loc de muncă (de exemplu, operații contabile simple la recepția unui hotel pot fi utile și într-un rol de secretariat, administrație sau chiar contabilitate primară);
- OVERTIME ▶️ ore suplimentare.
- HR/HUMAN RESOURCE ▶️ departamentul de resurse umane.
- PAYROLL ▶️ serviciul contabil ce se ocupă de plățile salariale.
- WORK PLACE PROCEDURES ▶️ normele interne de la locul de muncă ce pot conține informații despre siguranță, protejarea echipamentului de lucru, operațiuni de la începerea și sfârșitul programului, etc.
- DISMISSAL ▶️ concediere.
- DISCIPLINARY ▶️ măsură disciplinară.
- REDUNDANCY ▶️ concediere în urma reducerii posturilor sau din motive economice și de reorganizare.
- FURLOUGH ▶️ șomaj tehnic.
⚠️⚠️⚠️Notă: Acestea sunt informații generale și nu reprezintă consultanță pentru cazuri particulare. Scopul este familiarizarea cu termeni in limba engleză, folosiți în Marea Britanie. ❗Verificați întotdeauna condițiile de angajare și discutați cu un consultant acreditat dacă aveți nelămuriri.

Please Log in or Create an account to join the conversation.